Броят на излюпените малки царски орли през този размножителен сезон е 37. Това е поредния рекорд за царския орел у нас тази година, съобщи Българско дружество за защита на птиците (БДЗП).

Те съобщават, че сравнение с миналата година от известните тогава 29 двойки царски орли, към гнезденето са пристъпили едва 19, които са оглавили успешно 26 малки.

От БДЗП добавиха, че все още е рано да се каже колко от тези 37 новоизлюпени малки царски орли ще излетят успешно от гнездата си до края на лятото.

Те припомнят, че през последните два месеца са открити нови двойки царски орли в Сакар и района на Сливен и Ямбол, с което броят им нарасна от 29 през миналата година до рекордите 35 към момента. С това се увеличават и заетите от царския орел територии в страната.

Само за три месеца бяха открити нови 6 двойки на вида в страната. Причините 2020 г. да се превърне в година на рекордни числености за световно застрашения царски орел са много, добавят още те. Партньорството на БДЗП с Електроразпределение Юг за изолирането на над 3000 стълба в ключови местообитания на вида, наред с обезопасяването на електропроводите, строежът на изкуствени гнезда и охрана на рискови гнезда от доброволци допринесоха за нарастването на българската популация на вида.

Откраднаха яйцата от гнездa на царски орел

Откраднаха яйцата от гнездa на царски орел

Зелени Балкани и БДЗП са информирали полицията

Само за последните 4 години в рамките но проект "Земя за царския орел" бяха инсталирани 40 изкуствени гнезда, с което бяха подпомогнати млади двойки царски орли да започнат да гнездят в незаети, но подходящи за размножаване територии, или се помогна на вече размножаващи се двойки да изберат безопасно и сигурно гнездо, съобщават от дружеството.

Вече общо 32% от популацията на вида в страната заема изкуствени гнезда .На площ от 28 дка през годините бяха засадени 1700 дръвчета топола и дъб, с надеждата след време същите да приютят гнезда на царски орли в короните си. Възстановяването на гори по поречията на реки и потоци се прави, защото липсват подходящи места за гнездене на вида в страната, тъй като през последните 15-20 години в следствие на масово изсичане на тополите бяха увредени гнездовите местообитания на царския орел.