Министерството на труда и социалната политика започва програма за закупуване на преносими компютри и таблети на деца, настанени в социални услуги и специализирани институции.

С устройствата учениците от I до XII клас ще могат да се включат в дистанционна форма на обучение.

От днес до 15 юли общините доставчици на услуги може да кандидатстват по програмата с бюджет 1 млн. лв.

Освен лаптопи и таблети може да се закупуват и компютърни конфигурации, рутери, принтери или други мултифункционални устройства, както и да се получават средства за заплащане на интернет в сградите до края на календарната година. Документите се подават във Фонд "Социална закрила".

Такева: Справихме се най-добре в ЕС с дистанционното обучение

Такева: Справихме се най-добре в ЕС с дистанционното обучение

Що се отнася до децата от 1 до 4 клас, дистанционното обучение трябва да се преустанови след края на пандемията

С помощта на закупените технически средства децата трябва да не изостават с учебния материал и да увеличат шансовете си за реализация на пазара на труда.

През тази седмица ще бъдат раздадени 157 таблета, закупени с дарения от лични средства на учени от БАН. Те са предназначени за децата от Центровете за настаняване от семеен тип в областите Видин, Враца и Монтана. През миналия месец частен дарител е предоставил на Агенцията за социално подпомагане още 104 таблета, отишли при настанените в институции в Кюстендил, Севлиево, Габрово, Ловеч, Дупница и Смолян.