Правителството прие Национална програма за предоставяне на грижи в домашна среда, с което ще бъдат осигурени лични асистенти на близо 6 000 души. Това обяви на брифинг в Министерски съвет социалният министър Деница Сачева.

"С това се изпълнява ангажиментът на правителството да се намери решение за 13 000 души, които останаха без лични асистенти заради новия Закон за личната помощ", каза Сачева.

Тя обясни - националната програма е на стойност 16.5 млн.лв. и ще обхване хората с висока степен на намалена трудоспособност и хората над 65 г., които са в невъзможност за самообслужване. За целта на изпълнение на програмата ще бъдат наети около 24 000 безработни. Ще бъдат намерени асистенти за 4977 възрастни хора и за 924 лица с намалена работоспособност над 80%.

"Надяваме се програмата да може да се реализира от 1 март, ще бъдат дадени инструкции до бюрата по труда и Националното сдружение на общините", уточни социалният министър. Ще има подоходен критерий за лицата, които ще се обслужват.За останалите 7 000 души, които остават без личен асистент, се търсят други варианти.

13 000 безработни започват работа през 2020 г.

13 000 безработни започват работа през 2020 г.

Правителството одобри Националния план за действие по заетостта

"За момента това е решението, на този етап смятаме, че ще покрием най-тежките случаи с най-неотложна и важна нужда", отговори министър Деница Сачева.

Националната програма за грижата е част от Националния план за заетостта за 2020 г., който е в размер на 73 млн.лв. В рамките на този план ще бъде осигурена заетост за 12 918 безработни, като за 10 504 ще стане по различни проекти и програми, а за 2414 безработни ще бъдат предприети мерки от Закона за насърчаване на заетостта.

В рамките на плана е и продължаващият проект "Красива България", който осигурява 4 млн.лв. за 48 проекта на българските общини за различни медицински центрове, училища и други сгради.

По повод днешния протест на майки от инициативата "Системата ги убива" министърът обясни, че не знае за какво протестират и не са се свързвали с нея. "Говори се за Стратегията за детето, за която многократно обсъждахме, за СЕТА, която няма общо с нашите услуги, за Закона за личната помощ, за който работим. Така че не знам за какво са тези протести", каза социалният министър.