Съюзът на птицевъдите в България съобщи, че Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е извършила внезапна проверка в офиса на браншовата организация на 21 март 2023 г. Институцията ги е информирала, че се е самосезирала за установяване на нарушения по чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията срещу множество участници на всички нива на дистрибуция в хранителния сектор и техни обединения, под формата на забранени споразумения и решения на сдружения на предприятия.

"Акцията е заради подозрение за недопустими практики при определяне на цените на хранителните продукти, предлагани на пазара от членовете на съюза, по веригите на производство - търговия на едро и дребно, както по отделните хоризонтални, така и по вертикалните нива от страна на големите разпространители", уточняват от браншовата отканизация. Комисията преценила, че трябва да провери дали не са налице допълнителни, непазарни фактори, които водят до повишаване на цената на едро и в по-голяма степен на цената на дребно на наблюдаваните хранителни стоки от първа необходимост.

Съюзът на птицевъдите в България уверява, че оказва пълно съдействие на служителите на КЗК и на МВР, като е предостави цялата информация, необходима на държавните институции. От офиса съюза са иззети копия от документи и кореспонденция.

"Тъй като нашата дейност и на членовете на сдружението се регулира сериозно от множество нормативни актове и е предмет на надзор от държавни органи, в т.ч. Българска агенция по безопасност на храните и Министерство на земеделието, винаги сме действали при спазване на разпоредбите на Закона и нямаме никакви притеснения по отношение на резултата от проверката", заявяват от браншовата организация.

КЗК откри картел за високите цени, изземва документи от офисите

КЗК откри картел за високите цени, изземва документи от офисите

Комисията за защита на конкуренцията извършва проверки