Време е общините да бъдат възприемани като реален партньор и да получат широк достъп до централизираните ИТ ресурси и регистри, което значително ще облекчи редица от процесите по обслужване на гражданите и бизнеса. За това настоя изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ) Силвия Георгиева по време на 21-вата конференция по Е-управление.

По думите й за сдружението това партньорство е важно, като го доказват с участието на общините и кметовете не само в подготовката на събитието, но и в ежедневната работа за реализиране на стратегически документи за развитие на електронното управление в България.

86% от ИТ специалистите са в София

86% от ИТ специалистите са в София

Столичната община разширява е-услугите до 170 за 2 години

Въвеждането на повече и по-качествени електронни услуги е ключово важно и приоритетно за общинските администрации. Утвърждаването на електронните услуги на местно ниво е конкретен измерител за нашите администрации, защото позволява масимално широк кръг граждани да усетят ползите на нашите усилия и дава нов смисъл на понятия като демократичен принцип, прозрачност и достъпност, каза Георгиева.

Според нея общините имат с какво да се похвалят, като и днес много хора от общините ще демонстрират как технологиите в администрацията променят цялостния подход на управлението на местно ниво. Засега в националните концепции за развитие на електронните услуги на общините все още се разчита като източник на данни и краен доставчик на услуги, негодува изпълнителният директор.

Ускореното развитие и въвеждането на електронните услуги формира заплахи за услугите за гражданите. Нашата работа е да обясняваме, да показваме ползите и предимствата на електронните услуги и да ги правим лесно достъпни за хората, разбираеми, каза още Силвия Георгиева.

Марияна Николова: Няма връщане назад с цифровизацията

Марияна Николова: Няма връщане назад с цифровизацията

Това бил необратим процес