СДС иска промени в Конституцията и предлага Велико Народно събрание. Според тях първите стъпки за смяна на модела са: промени в Конституцията, мерки за ускорен растеж на икономика и инвестиции, справедлив изборен процес, върховенство на закона и правосъдна реформа.

Още миналата година СДС предложи промени в Конституцията. Именно така ще се стигне до истинска промяна, а не до постоянно възпроизвеждане на едни и същи политически представителства, които три десетилетия работят с Конституция, наложена от комунистическата партия и приета с компромис през 1991 година, съобщи партията. Реалностите са много по-различни от тези преди 30 години, очакванията на хората - също, заявяват те.

Промените и мерките, които СДС предлага са следните:

1. Свикване на Велико Народно събрание.

- Промяна в Конституцията и разпускане на института ВНС.

2. Състав на Народното събрание:

- Двукамарен парламент: Горна камара с мандат 5 години, избрана мажоритарно, на базата на съответните избирателни райони, с равен брой народни представители от всеки избирателен район.

- Долна камара с мандат 4 години - пропорционално избрани народни представители, отговарящи на броя на населението в съответните избирателни райони Общият брой на народните представители от двете камари може да бъде редуциран.

3.Избиране на президента от Народното събрание с 2/3 на съвместното заседание на двете камари.

4.Отпадане на длъжността вицепрезидент. При невъзможност президентът да изпълнява функциите си, те да се поемат от председателя на Горната камара , като до 60 дни се избира нов президент. 

5. Ново административно деление и намаляване броя на общините, с цел подобряване качеството на обслужване на гражданите и отговаряне на европейските стандарти. - Въвеждане на второ ниво на местно самоуправление и пряк избор на областни управители и областни съвети. - Финансова децентрализация и оставяне на част от данъците в общините и регионите.

6.След избиране на "тримата големи" в съдебната система от ВСС, техните кандидатури да подлежат на одобрение с 2/3 от Народното събрание, на съвместно заседание на двете камари, след което Президентът да издава Указ за назначаването им.

Намаляване на данъчната тежест - Промяна на подхода на държавата към чуждите инвестиции и родните предприемачи, чиято инициатива често се възпрепятства от корупция, разрешителни режими, непредвидима бизнес среда, осигурителни прагове и т.н. - Удвояване на БВП за следващите 10 години, за което ще спомогнат всички горепосочени стъпки.

СДС има "категорично желание" за партньорство с ГЕРБ В турбулентни времена на криза не винаги се взимат рационални решения под натиска на улицата, доста често са грешни и вредни. Убедени сме, че ако се постигне политическо съгласие по горните предложения, ще постигнем качествен скок в нашето историческо развитие като нация и общество, заявяват от партията.