Село Смирненски остава без кмет, съобщиха от БНТ.

Причината е, че при встъпването си в длъжност той не е бил прекратил дейността на фирмата си.

След събраните доказателства, съдът отхвърли оспорването на Салих Салиев като неоснователно.

Решението на Административен съд- Русе подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.