Поставянето на шумни маркировки може да намали с до 40% вероятността от настъпване на ПТП. Това заяви заместник-председателят на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" Анжелина Тотева по време на откриването на XIII Националната конференция по транспортна инфраструктура с международно участие.

Тя посочи, че те са особено важни за превенция на инциденти, свързани с умора или разсейване на пътя. По тази примина изискването се включва при изграждане на пътни участъци с интензивно движение.

Относно организацията на работата при ремонт на пътя Тотева съобщи, че при такава дейност през последните 10 години животът си са загубили 16 работници, а ранените са 94. Тя посочи, че сред основните приоритети е да има целеви бюджет на национално ниво за пътна безопасност, а одитите по пътна безопасност да разширят своя обхват.

По думи на Тотева установените нарушения на скоростта от Пътна полиция за първите 8 месеца на годината са над 600 000.

"Поведението на хората е също пряко свързано с безопасността на движението. Затова трябва да предприемаме мерки във всички сфери, имащи отношения към нея, в това число и повече инфраструктурни решения за успокояване на скоростта", изтъкна заместник-председателят на ДАБДП.