Във връзка с предстоящите парламентарни избори, синдикат "Образование" се обърнаха към политическите партии - кандидати с няколко въпроса: Колко процента от брутния вътрешен продукт ще бъде дадено за образование? Кога ще стигнем минималните и препоръчани от ЕС 6% от БВП? Синдикатите настояват за усъвършенстване модела на автономното финансиране на училищата с прибавяне на компоненти, които да дадат финансови лостове за по-качествено образование.

Изследването на световния опит доказа нуждата в българската образователна система да се структурира модел за профилактика, превенция на професионалните заболявания и задължително структуриране на компенсаторни механизми за съхраняване ефективността на учителската професия, уточняват синдикатите. Последните изследвания на прегарянето в професията на учителя в България го поставиха в незавидно високи нива на прегаряне, катализирани от последната година работа в електронна среда от разстояние, поясняват те. Защото прегарянето на учителя не е личностен проблем, то е проблем на съвременната държава.

От Синдикат "Образование" питат още кога ще се прекатегоризира учителския труд към втора категория труд? Можем ли заедно да намалим натоварването на всички учители след 50 години с един час седмично, можем ли да им осигурим година платен отпуск за квалификация и рехабилитация при изработени 4 в системата?

Синдикат "Образование": Локдаунът увеличи бърнаут ефекта сред учителите ни

Синдикат "Образование": Локдаунът увеличи бърнаут ефекта сред учителите ни

Очакват обобщена картина за всички европейски държави

Можем ли заедно да осигурим добавката от учителския пенсионен фонд да се ползва винаги и безусловно, дори и при ранно пенсиониране на учителите? Защото сега учителите са несправедливо ощетени! За да подобрим качеството на управление на образователните институции, можем ли да въведем мандатност на директорската длъжност в образователните институции?

Синдикат "Образование" е категоричен, че е настъпило времето за поправки и промени в ЗПУО.

 • - Преминаване на детските градини към делегирани бюджети;
 • - Ефективно намаляване на административната тежест;
 • - Участие на синдикатите в атестационните комисии за учители и директори;
 • - Въвеждане на оценка за дисциплината на учениците;
 • - Вменяване на повече отговорности на родителите;
 • - Намаляване броя на учениците в паралелки и групи;
 • - Задължително въвеждане на училищен изпит след всеки клас
 • - Един вариант на учебник по общообразователните предмети и МОН да издава учебниците, за които плаща;
 • - Реално намаляване на обема и трудността на новия материал към 40%, за сметка на 60% проектно - базираното обучение и практическите упражнения;
 • - Увеличаване броя на психолози и/или педагогически съветници във всяка образователна институция;
 • - Изравняване на нормативите на всички педагогически специалисти към 648 часа годишно, с отпадане на седмичната дискриминационна норма на учителите в начален етап.