Информация за развитието на предоставяните ВиК услуги в страната и техните цени ще съдържат Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите. Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане проект на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Системата ще осигурява и публичен достъп до информация за одобрени в бизнес плановете на ВиК операторите показатели, сред които и тези за намаляване на загубите на вода. В нея ще се вписват данни за населените места, административни граници, водни обекти, растерни данни, транспортна инфраструктура, специализирани данни съгласно Закона за водите, както и проекти за планиране и развитие.

Над 80% от водата се губи в течове

Над 80% от водата се губи в течове

В Добрич се губи 84% от водата, в София - 48 на сто

В регистъра ще се съдържа информация за общините в асоциациите и обслужваното население, документи от общи събрания, както и решения на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Достъпът до публичната информация в системата и регистъра ще става чрез интернет страницата на МРРБ.

Проектонаредбата цели да създаде механизъм за поддържане на актуална и публично достъпна информация за развитието на ВиК услугите у нас. С приемането й ще се осигури прозрачност при предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги в страната, смятат от министерството.

ВиК Добрич: Над 90% от водата се губи по мрежата

ВиК Добрич: Над 90% от водата се губи по мрежата

Канализацията в центъра на града била като сито, според главния инженер