По инициатива на Комисията за финансов надзор (КФН) председателят на Софийския районен съд е разпоредил на всички доставчици на интернет да спрат достъпа от територията на България до 40 сайта, изрично посочени в искането на КФН до съда, съобщават от комисията.

Това трябва да стане в срок до 24 часа от публикуване на разпореждането на сайта на КФН.

Спирането на достъпа до въпросните сайтове се налагало от обстоятелството, че чрез тях се предоставяли инвестиционни услуги от лица, които нямали право да предоставят такива услуги на територията на България.

Списъкът с интернет страниците, достъпът до които следва да бъде преустановен, може да видите тук.