Прекратява се концесията на плаж "Робинзон". Това реши министерският съвет. Мотивите затова са че със заповед на началника на Службата по геодезия картография и кадастър-Бургас е одобрено изменение на кадастралната карта, с което имотът е съществено изменен.

Размерът на активната плажна площ също се различава от този на обекта в процедурата.

Промяната е твърде съществена, което поставя необходимостта за новия обект - морски плаж, да бъдат извършени всички изискуеми от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие дейности по възлагане на концесията. Гореспоменатите причини правят невъзможно продължаването на процедурата за възлагане на концесия за морски плаж "Робинзон".