Държавният департамент на САЩ обяви официално изданието на Програмата за разнообразяване на имигрантския поток (DV) за 2021 г., информират от американското посолство у нас.

Измами с лотарията на САЩ за зелена карта

Измами с лотарията на САЩ за зелена карта

Измамниците искали пари за участие в лотарията

Електронната система на програмата (E-DV) ще бъде отворена за регистрации в 12 ч. на обед, Източно стандартно лятно време, на 2 октомври 2019 г. и ще бъде затворена в 12 ч. на обед, Източно стандартно време, на 5 ноември 2019 г. През този период кандидатите ще имат достъп до електронния формуляр за участие в програмата на адрес dvlottery.state.gov.

Програмата DV-2021 ще се проведе изцяло по електронен път и заявки за участие, изпратени по пощата, няма да се приемат.

Има промяна в общите правила за участие в DV-2021. Всяка заявка за участие трябва да включва номер, страна на издаване и дата на изтичане на валиден, неизтекъл паспорт на основния кандидат. Това изискване се отнася само за титуляря, а не за членовете на неговото семейство. Ако не се предостави цялата информация, която се изисква за регистрацията, това ще доведе до дисквалификация.

Уточнения на посолството на САЩ за лотарията за зелена карта

Уточнения на посолството на САЩ за лотарията за зелена карта

Заявленията за зелена карта се подават от 3 октомври до 6 ноември

Всички участници трябва да се регистрират с актуална снимка, направена през последните шест месеца. Заявки за участие, подадени със снимки от последните две години (DV-2019 и DV-2020), ще бъдат дисквалифицирани.

Законът допуска само един електронен формуляр за всеки участник за всеки регистрационен период. Кандидати, които са изпратили повече от един формуляр, ще бъдат дисквалифицирани. Възможно е обаче съпруг и съпруга да подадат по един отделен формуляр, като включат в него своя брачен партньор, ако и двамата отговарят на изискванията.

От 3 октомври започва лотарията на САЩ за зелена карта

От 3 октомври започва лотарията на САЩ за зелена карта

Има промени в общите правила за участие в лотарията

Няма такса или изискуема сума за попълване на електронния регистрационен формуляр в програмата DV. След подаване на електронния формуляр участниците ще получат официален номер за потвърждение на регистрацията си. Изключително важно е да запазят този номер поне до 30 септември 2021 г. Единствено чрез номера за потвърждение ще могат да проверят дали са изтеглени в програмата DV-2021 и, ако са изтеглени, да получат информация за кандидатстването за виза и деня на интервюто. Уникалният номер за потвърждение на регистрацията помага на участниците в програмата да се предпазят от измами, злоупотреби и проблеми с пощата. Всички участници, включително тези, които не са избрани, ще могат да проверят статуса на заявката си за участие чрез функцията Entrant Status Check на уебсайта на програмата dvlottery.state.gov след 5 май 2020 г. Изтеглените участници ще получат информация чрез Entrant Status Check как да кандидатстват за визи по програмата за себе си и за членовете на своите семейства. Държавният департамент ще потвърди информацията за насрочените интервюта чрез Entrant Status Check.

Изтеглените участници няма да бъдат уведомени за статуса на онлайн регистрацията им в програмата по пощата, имейла или по телефона. Всички писма, имейли или телефонни обаждания, в които се твърди, че участникът е спечелил от програмата за зелена карта са измамни.

Инструкциите за програмата за разнообразяване на имигрантския поток са публикувани на английски и на български език в сайта на Посолството bg.usembassy.gov.

Ако имате допълнителни въпроси, след като прочетете инструкциите, можете да ни изпратите имейл на адрес iv_sofia@state.gov., отбелязват от посолството.