Емблематичната баня в "Овча купел" в София ще бъде ремонтирана. Столичният общински съвет прие доклада на зам.-кметът по култура Мирослав Боршош за довършване на процедурата по обновяване на културния обект, съобщи "24 часа".

Предложението му включва София да използва 3,3 млн. лв., които има по европрограма "Наука и образование", като добави към тях още 4,46 млн. лв. и така да довърши банята. Средствата бъдат осигурени от следващите два бюджета на общината - за 2022 г. и 2023 г., като напомня, че срокът за изпълнение на проекта е 2023 г.

В Рекреативния център ще се предлагат услуги с използване на минерална вода за подобряване на здравния и емоционалния статус на гражданите. На ниво сутерен са предвидени помещения за релакс, за масажи и за сауни. На ниво партер, със съществуващите басейни, ще се изгради термална зона - за интензивен воден масаж, за водна гимнастика, топли басейни и други. В Центъра за върхови постижения ще се извършват независими фундаментални и индустриални научни изследвания.

На първия етаж са предвидени визуална зала за VR демонстрации, конферентна зала, компютърна зала, заседателна зала и работни кабинети.

На втория етаж ще се обособят лаборатория "Социални иновации, рекреативен хюмън дизайн и нишов туризъм", лаборатория "Анализ, дигитализация и реставрация на аудиовизуално наследство" и Център за продължаващо образование.

Чрез реставрацията и адаптацията на сградата ще бъде спасена емблематична недвижима културна ценност, която от десетилетия тъне в разруха. Ще се създаде място, където здраве, наука и отдих кореспондират под един покрив.

Дейностите по реализирането на проекта за реставрация и адаптация на сградата на баня "Овча купел" включват изготвяне на инвестиционен проект, демонтажни работи, строителни и реставрационни дейности, както и авторски надзор по време на строителство.

Необходимите средства за целта са в размер на 7 600 000 лв. Допълнителни 180 000 лв. са необходими за инвеститорски контрол и строителен надзор по време на строителството. Част от финансирането за изпълнение на строително-ремонтни дейности е осигурено чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 3 319 912 лв. по "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", който предвижда "Изграждане и развитие на център за върхови постижения " Наследство БГ" в обособена част от сградата на баня "Овча купел".

Припомняме, минералната баня в Горна баня е построена през 20-те, 30-те години на миналия век. В строежа са участвали хора от квартала предимно с доброволен труд на хората от квартала. Банята е ползвана активно до края на 80-те години на XX век.

След това е затворена, а след отдаването на концесия на минералната вода, която е в непосредствена близост до банята през 1999-2000 г. сградата е занемарена.

Сградата е паметник на културата и символът на Горна баня, припомня Дарина Лучанска от Инициативния комитет на Горна баня.

До 2015 г. банята е била собственост на Министерството на здравеопазването и е стопанисвана от болницата по рехабилитация в Овча купел. Заради недостиг на пари не са полагали достатъчно грижи за нея.

Сагата продължила 12 години предизвикала няколко протеста и взел поста на последния зам.-кмет по културата - Тодор Чобанов.