Строеж без документи е открит по време на проверка, възложена от ВАП в района на ловно стопанство "Искър" в Пасарел.

Във ВАП е образувана преписка по повод публикация в новинарски сайт статия, в която са изложени обстоятелства за това, че дружество работи по съвместен договор с ловно стопанство "Искър" и се извършва строителство на хотелски комплекс върху държавна гора.

По време на проверката на място, извършена от МЗХГ е установено, че има наличие на "груб строеж", с изпълнен покрив, стоманобетонова монолитна конструкция на два етажа в най-високата си част. В хода на проверката от дружеството не са предоставени документи, относими към констатирания строеж.

От доклад на министерството на земеделието, храните и горите МЗХГ, изпратен до ВАП, става ясно, че дружеството не е изпълнило поетите задължения за даряване на средства, с което изпълнителят е спечелил конкурса. По време на одита е предоставено на одиторския екип писмо от 12.08.2020 г. до Председателя на Управителния съвет на ЮЗДП ДП, в което изпълнителният директор на дружеството предлага УС на ЮЗДП ДП да вземе решение за приемане на натрупаните от 2016 г. до момента, но невнесени парични средства - в размер на 600 000 лв., с цел стартиране на ново инвестиционно намерение.

19 акта за незаконни строежи в София са издадени през юли

19 акта за незаконни строежи в София са издадени през юли

Санкциите стигат до 5000 лв.

В договора не се включват строително-монтажни работи по изграждане на ловни бази.

Във ВАП е постъпил доклад от проверка, извършена от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), който също сочи на липса на документи за строежа, както и на данни за одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж в Пасарел, район "Панчарево".

При проверка на място, от служители на ДНСК е съставен констативен акт, придружен със снимков материал, от който е видно, че в непосредствена близост до съществуваща сграда "Ловен дом" е изпълнена сграда на етап "груб строеж. Строежът не е ограден със строителна ограда, няма информационна табела и не е обезопасен. Не са представени строителни книжа и документи, както и актове и протоколи по време на строителството, съставени по реда на Изградена е бетонова ограда, за която също не са представени строителни книжа.

ДНСК е сезирала кмета на район "Панчарево" да извърши подробна проверка и да се предприемат съответните действия. При установени нарушения на нормативната уредба по устройство на територията да бъдат образувани административни производства.

От страна на ВАП ще се изиска цялата информация за резултатите от дейността на контролните органи.