19 акта по строителни обекти са съставили от Столичния инспекторат през юли като санкциите стигат до 5000 лв. и 10 акта на фирми със санкции до 20 000 лв. Изпратени са покани на още 22 фирми, които за допуснати нарушения ще получат актове.

Най-голям дял от нарушители през изминалия месец са установени в районите: "Витоша", "Лозенец", "Сердика", "Овча купел", "Подуяне" и "Триадица".

На терен всеки ден се контролират строителните площадки като при проверките едни от най-честите нарушения, които констатират инспекторите и налагат санкции са: • Липса на устройство за измиване на ходовата част на строителната техника, която излиза от обекта; • Липса на плътна или частично изградена строителна ограда; • Разполагане на строителни материали на общински площи без разрешение; • Заемане на тротоари и други общински площи с техника или материали без разрешение; • Замърсяване на пространството около обекта и др.

Проверките продължават на цялата територия на общината, допълват от Столичния инспекторат.