От Българската инвестиционна строителна асоциация (БИСА) и Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) настояват за ясна законова рамка за правилата за живеене в затворените комплекси със сезонен характер.

На пресконференция в БТА председателят на БИСА Георги Димитров, обясни, че силно е назрял моментът да бъде урегулирана законовата рамка в Закона за етажната собственост (ЗУЕС) за начина и правилата за живеене в затворените комплекси със сезонен характер.

Ние като бранш сме готови да участваме във всякакви кръгли маси и разговори, допълнения и промени в закона, които са свързани с правилата. Посоката на нашите намерения не са да получаваме такси до гроб, а сме силно заинтересовани в ситуация, която да пази интереса на крайния купувач, категоричен бе Димитров.

Строителните инвеститори са силно заинтересовани имиджът на държавата да бъде чудесен. Ние искаме добър имидж за нашата държава, защото тя е чудесна и искаме хората отвън, които инвестират в България, да продължат да го правят, а ние да си вършим работата, настоя Георги Димитров.

Те искат да отварят нови комплекси, да продават и да развиват имиджа на държвата. Ако страната не сложи законови рамки на тези комплекси, които ние творим, това биха били огромни загуби за фиска и за бюджета, предупреди той.

"Нашият закон не е урегулиран правилно. Държавата има къде да присъства в приходната част, която трябва да бъде задължителна", подчерта Димитров.

Днес ние заявяваме готовността си да работим заедно с институциите и от друга страна алармираме, че ако промените не се случат в разумни срокове, бъркотията ще стане страхотна. Ако не се вземат сериозни мерки имиджът на държавата ще породи липса на покупки към закупуването на имоти, изтъкна председателят на БИСА.

Основният проблем за бранша е, че в Закона за етажната собственост не съществува достатъчно ясно обяснение какво означава комплекс от затворен тип. Липсата на законодателна рамка как да се изпълнява управлението на такива комплекси създава изключително много проблеми на бранша. Липсата на закон поражда анархия, а анархията поражда конфликти, категоричен бе Георги Георгиев, член на Управителния съвет на БИСА.

Около 500 000 собственици имат имот в затворен комплекс на родното Черноморие. 350 000 от тях са руснаци, а останалите от друга народност. Между 500-700 евро е таксата за поддръжка на апартамент в затворен комплекс със сезонен характер.

Има рязък скок на процента на собствениците на такива имоти, които не плащат таксите за управление и поддръжка, предвид ситуацията с коронавируса, изтъкнаха от бранша. Проблемите идвали от законодателни неточности и от уведомителния режим за регистрация на етажната собственост.

Трябва да има промяна в Закона за туризма, трябва да има и промяна в Закона за етажната собственост, настояха строителните предприемачи.