Със заповед на министъра на отбраната от 13 януари 2021 г. е обявен конкурс за общо 60 вакантни войнишки длъжности, от които 50 длъжности за "гвардеец" и още 10 длъжности за "озвучител", младши шофьор" и др.

Необходимото минимално завършено образование е средно. Кандидатите трябва също да са годни за военна служба и психически пригодни, да не са осъждани, да нямат друго гражданство. Желаещите за Националната гвардейска част (НГЧ) могат да кандидатстват до 40 години. 

Кандидатите за военна служба в НГЧ трябва да подадат заявление до нейния командир и необходимите документи до 8 март 2021 г. чрез структурите на Централното военно окръжие по постоянния си адрес на местоживеене.

Носенето на маски - задължително, но не и за гвардейците

Носенето на маски - задължително, но не и за гвардейците

Това заявиха от Министерството на отбраната

Конкурсът ще се проведе на 29 и 30 март 2021 г. в НГЧ, гр. София, бул. "Асен Йорданов" № 2. Той включва измерване на антропометричните данни на кандидатите за гвардейци (към които има допълнително изискване да са с ръст 175 см - 185 см), изпит по физическа подготовка, тест за обща култура и събеседване. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10х10 м.) и издръжливост (крос 1000 м.). Тестът за обща култура включва 100 въпроса.

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите, както и необходимите документи за кандидатстване, са посочени в обявата за конкурса, публикувана в интернет страницата на Централното военно окръжие - http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/ox-23.pdf