Технически проблем затрудни за кратко системата за е-прием в детските градини в Стара Загора. Той беше констатиран и отстранен. Родителите, желаещи да направят заявления за прием в детските градини на децата, родени през 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 година, могат да го сторят.

Резултатите от кандидатстването ще бъдат обявени на 26 март. Записването ще стане от 29 март до 9 април.

Строят нова детска градина в Кремиковци

Строят нова детска градина в Кремиковци

Предназначена е за две групи

Съгласно Правилата за прием в детски градини регистрирането на заявления за участие в класиране е за всяка календарна година (регистрирано заявление през предходната година се заличава и ако детето не е прието, в началото на новата календарна година трябва да се регистрира с ново заявление и с нов входящ номер).