С 30% да се увеличат заплатите на служителите от държавните администрации още тази година. Това обсъжда Националният съвет за тристранно сътрудничество. 

Правителството предлага да има повишение на възнагражденията на служители в задграничните ни представителства, както и в Националния институт за недвижимо културно наследство.

За работещите в Агенцията по вписванията, както и на служители в Министерство на правосъдието, например заетите в "Българско гражданство" и "Електронно правосъдие" регистри също да има увеличение на заплатите през тази година с до 30%, както това беше направено в редица други администрации заради пандемията.

Това поиска на заседанието на Тристранния съвет Конфедерация на труда "Подкрепа".

4.5 млн. лв. забавени заплати са изплатени от началото на годината

4.5 млн. лв. забавени заплати са изплатени от началото на годината

Констатираните нарушения при проверките са 112 500 бр

Вицепрезидентът на синдиката Йоанис Партениотис каза, че подобно отношение трябва да има и към служителите на МВР.

От КНСБ настояват да се увеличат заплатите на служителите в "Български пощи" или поне на тези, които са ангажирани с раздаването на пенсиите, както и на заетите в социалния патронаж.

Социалните партньори обсъдиха и план за действие за изпълнение на Националното споразумение, което беше подписано през юни от синдикатите, работодателите и правителството.

В дневния ред на заседанието е включено и промени в заплащането на заетите в сферата на представяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.

Предвижда се наредбата да влезе в сила от 2022 г. и с нея се създават по-благоприятни условия за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, което е предпоставка за постигане на една от основните цели на ЗСУ, а именно - гарантиране на качество и ефективност на социалните услуги.

Данните сочат, че около 80% от служителите са с висше образование, но заплащането на труда им трайно изостава, в тази връзка се наблюдава изтичане на специалисти. С Наредбата се регламентират минималните размери на индивидуалните основни месечни възнаграждения за всяка от групите длъжности в процентно съотношение спрямо минималната месечна работна заплата за страната, както и за всяка от социалните услуги съгласно ЗСУ, в това число и при намалено работно време.

Социалните партньори не постигнаха съгласие по предложението. Синдикалните организации изцяло подкрепят Наредбата, а работодателските организации не изразяват подкрепа.