Главният прокурор на България Сотир Цацаров се срещна с генералния прокурор на Руската федерация Юрий Чайка.

На срещата днес беше подписана Програма за сътрудничество между двете институции за периода 2017 - 2019 г. Темите, по които прокурорите на двете държави ще обменят практически опит са противодействие на тероризма, борба с радикализацията и насилствения екстремизъм, както и противодействие на транснационалната организирана престъпност.

Надпис "Чайка, вън от Европа" над "Цариградско шосе", разкараха го за минути

Надпис "Чайка, вън от Европа" над "Цариградско шосе", разкараха го за минути

Акция на "Да, България!"

Юрий Чайка е на двудневно официално посещение в страната ни, съгласно подписаното между него и главния прокурор проф. Борис Велчев през октомври 2008 г. споразумение за сътрудничество между прокуратурите на България и Русия.

В рамките на това споразумение ежегодно се осъществяват визити на български прокурори в Русия и на руски прокурори у нас. Целта на тези визити е обсъждането на практически въпроси като борбата с организираната престъпност и тероризма, както и законодателните инициативи, свързани с тези теми.

"Да, България!" скочи остро срещу посещението на главния прокурор на Русия у нас

"Да, България!" скочи остро срещу посещението на главния прокурор на Русия у нас

Цацаров нагло демонстрирал организационно и ценностно сродство с Чайка

Юрий Яковлевич Чайка е роден през 1951 г. От 1976 г. започва стаж в прокуратурата. От 1999 до 2006 г. е министър на правосъдието на Руската федерация. През 2006 г. с постановление на Съвета на Федерацията на Федералното събрание на Русия, Юрий Чайка е назначен за Генерален прокурор на Руската федерация. Чайка притежава ранг на държавен съветник по правосъдие.