Удължава се приемът на студенти в държавните университети за учебната 2020 - 2021 година, но това няма да важи за частните университети. Държавата ще субсидира обучението в 38 държавни висши училища (включително и военните) на 38 390 студенти, от които 33 871 след средно образование.

Това реши Министерският съвет, който утвърди броят на приеманите студенти и докторанти за учебната 2020-2021 година.

Предвижда се държавните университети да приемат 16 022 студенти, от които 10 258 след средно образование.

В държавните университети се очаква да бъдат приети 2 317 докторанти, от които 1 752 в редовна и 565 в задочна форма на обучение.

Кризата покрай COVID-19 ще задържи студентите у нас според професор

Кризата покрай COVID-19 ще задържи студентите у нас според професор

Има достатъчно обявени свободни места във всички държавни и частни университети в страната

Българската държава ще осигури и 2000 места за обучение на наши сънародници от чужбина в държавни висши училища за "бакалавър" и "магистър", и 40 места за "доктор", както и 150 места за обучение на граждани на Република Северна Македония.

Предложеният прием на студенти и докторанти е съобразен с предложенията на организации на българските общности в чужбина и българските дипломатически представителства, както и с желанията на кандидат-студентите при проведената информационна кампания в Албания, Косово, Република Северна Македония, Молдова, Украйна, Сърбия, Кипър и Испания.