Държавен фонд "Земеделие" удължава сроковете за прием на заявления по две схеми за държавна помощ, съобщи БНР. Държавната помощ за осигуряване на ликвидност на фермерите е насочена към животновъди и картофопроизводители, които са отсрочили кредитите си, предоставени от фонд "Земеделие" в периода 2008-2012 г., и са в невъзможност да ги погасят в условията на Covid-19.

Подкрепата е под формата на преки безвъзмездни средства, покриващи част от главницата и лихвите, дължими по заемите. Помощта за един стопанин е в размер до 100 000 евро. Бюджетът на тази помощ е близо 57 млн. евро и за нея ще може да се кандидатства до 25 ноември.

Масово общинските съвети не дават правила за фермите

Масово общинските съвети не дават правила за фермите

В резултат на проверката са внесени и два протеста до административните съдилища

До 17 ноември пък свиневъдите подават заявление за финансова подкрепа на ангажиментите си за хуманно отношение към животните. Бюджетът е 15 млн. лв.