В 491 от общо 1867 приемни семейства в България няма настанени деца за отглеждане. Данните са от анализ за предоставянето на социалната услуга "Приемна грижа", съобщи БНР. С най-много незаети приемни семейства са областите Търговище, Добрич и Ловеч.

Предоставянето на социалната услуга "Приемна грижа" по проекта "Приеми ме" се изпълнява от 2016 година.

За шест години настанените деца по проекта с предоставянето на услугата чрез общини доставчици от 28-те области на страната са над 6500. За този период заличените приемни семейства са 1146.

Държавата помага на 112 приемни семейства във Велико Търновско

Държавата помага на 112 приемни семейства във Велико Търновско

113 деца се отглеждат в 81 приемни семейства

Агенцията за социално подпомагане изследва причините за заличаване, които основно са свързани с влошено здравословно състояние, промяна на местоживеенето, включително и напускане на страната, навършване на пълнолетие на приемното дете.

В други случаи заличаване е предприето заради установена лоша грижа или неуспешна адаптация на децата. За областите с постоянна висока незаетост основна причина са многото приемни семейства, които искат да се грижат за дете с различен профил от този, който е наличен в съответната област, както и несъответствието между броят на приемните семейства и реалните потребности на дадена област.

Социалните работници от отделите "Закрила на детето" и екипи по "Приемна грижа" настояват за промени в нормативната уредба, с които да се регламентира максимален срок, в който приемното семейство може да бъде свободно по лични причини, както и максимален брой право на откази за настаняване на дете.