Община Пловдив оптимизира правилата за прием в детските градини и ясли, съобщи обяината. В края на 2020 г. Общинският съвет прие изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини.

Според измененията нов критерий дава предимство на децата, които имат един и същ постоянен и настоящ адрес. Въвеждат се и:

- промени в документите за доказване на критериите, които ще се проверяват служебно.

- приемане на заверени с квалифицирани електронни подписи документи.

- възможност за приемане на електронни документи и др.

И в Пазарджик отвориха детска градина за децата на родители на първа линия

И в Пазарджик отвориха детска градина за децата на родители на първа линия

За приема в дежурната градина няма да се изискват допълнителни документи

При подаване на заявленията за кандидатстване родителите ще трябва да въвеждат допълнително данните за другите деца от семейството за проверка за изпълнение на условията по-ранен етап, а не при записването.

Свободните места за следващото класиране ще бъдат обявени до 18.01.2021 г.

Срокът за кандидатстване е 24.01.2021 г. за родителите, които изпращат онлайн заявления за кандидатстване на децата. За тези, които подават документи на място в желаната от тях детската градина или ясла, срокът е 21.01.2021 г.

Началото на кандидатстването за първа възрастова група за новата 2021/2022 учебна година (за родените през 2018 година деца) ще стартира след 19.03.2021 г., когато е срокът за обявяване на свободните места за първото основно класиране на 13.05.2021 г