Управителният съвет на ДФ "Земеделие" е упълномощил изпълнителния директор на фонда Атанас Кънчев да предостави Плана за действие по САПАРД на Националния ръководител на програмата - заместник-министъра на финансите Димитър Ивановски.

Това стана ясно след заседанието на управителния съвет, съобщи БНР.

Атанас Кънчев е внесъл Плана за действие при зам.-министър Ивановски. Той има ангажимента да го предаде до края на месеца пред Европейската комисия.

Планът за действие трябва да бъде реализиран до 31 август. Той е структуриран в три основни секции и е изготвен въз основа на всички констатации от писмото на Жан-Люк Демарти, директор на Генерална дирекция "Земеделие" в ЕК.

Първата секция включва мерки за засилване на административния капацитет във Фонд "Земеделие".

Втората секция включва мерки, които ще бъдат предприети във връзка с оставащите за изплащане проекти, а третата - да бъдат прегледани всички изплатени проекти по програмата за последните две години.