Правителството определи акредитирания в Кралство Нидерландия извънреден и пълномощен посланик Константин Димитров за представител на Република България към Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО) със седалище в Хага. 

Това се посочва в прието днес решение на Министерския съвет, според което извънредният и пълномощен посланик на Република България в Кралство Нидерландия ще поеме функциите и на представител на страната ни към ОЗХО. Посоченото назначение взема предвид както преобладаващата международна практика, така и установения национален опит при акредитиране на български представител към ОЗХО.

ОЗХО е учредена съгласно чл. VIII от Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване, известна също с по-краткото наименование Конвенция за забрана на химическите оръжия (КЗХО). Целта на ОЗХО е да осигури глобалното спазване на Конвенцията, включително чрез международни проверки. Всички държави-страни по КЗХО членуват в ОЗХО, която е най-голямата в света организация в сферата на разоръжаването.

България има подчертана активност в дейността на ОЗХО. Като свидетелство за конструктивната роля на страната ни, на 29 ноември 2021 г. България е избрана единодушно за член на Изпълнителния съвет на ОЗХО за периода 12 май 2022 г. - 11 май 2024 г. Следва да се отбележи, че за втори път през последните три години нашата страна е избирана за член на Изпълнителния съвет, който ръководи дейността на тази единствена по рода си Организация, чиято цел е да премахне завинаги един цял клас оръжия за масово поразяване - химическото оръжие.

Днешното решение на правителството е взето в израз на традиция и обичайна практика за консолидиране на ръководни дипломатически функции, което ще окаже положително въздействие върху организирането и координацията на присъствието на България в дипломатическата среда в Хага. За тази цел Министерският съвет възложи на Министерството на външните работи да предприеме необходимите действия за акредитиране на посланик Димитров като български представител към ОЗХО.

Припомняме, че ОЗХО е и организацията, която се занимава със случая с отравянето на Алексей Навални,

Повдиган е въпросът дали България да се обърне към нея и по случая с отравянето на Емилиян Гебрев и още двама души.

ОЗХО отне правата на Сирия

ОЗХО отне правата на Сирия

Общо 136 от 193 членки гласуваха