По телефон или по имейл ще бъдат запивани новоприетите деца в детските градини в Стара Загора. На 26 март на сайта на общината ще бъдат обявени резултатите от класирането на децата, родени през 2015, 2016, 2017 и 2018 година. Въведените промени са заради извънредните марки за ограничаване разпространението на COVID 19.

Записването на всички класирани деца трябва да стане от 29 март до 09 април включително. Децата, родени през 2018 г. и приети в първа група, постъпват в детската градина през месец септември.

Според Графика на предстоящите през 2021 г. класирания за детски градини, децата, които не са приети през месец март, участват в следващото класиране, което ще бъде на 11 юни 2021 г.

 Пускат децата в мола, но не и на училище - в Стара Загора

Пускат децата в мола, но не и на училище - в Стара Загора

Учениците от 5 до 12 клас в Стара Загора остава да учат вкъщи