Върховна административна прокуратура (ВАП) изисква информация от министъра на труда и социалната политика за начина на разходване на европейски средства, отпуснати за осигуряване на патронажна грижа на територията на гр. София

ВАП се интересува дали са извършвани проверки на всички бенефициенти по мярка "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3", констатирани ли са нарушения на процедурите и какви мерки са предприети във връзка с констатираното.

В случай, че бъдат установени данни за престъпления и нарушения, ще бъде уведомена компетентната прокуратура.

Проверяват проекта в кметството в „Красно село“, по който са раздавани пари

Проверяват проекта в кметството в „Красно село“, по който са раздавани пари

УО на ОПРЧР ще извърши проверки на всичките 17 столични района

Още през м. май 2020 г., ВАП започна събирането на информация от съответните държавни институции, свързана с трансформиране на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и прехвърлянето им към други програми, с цел подпомагане на борбата с COVID-19.

Припомняме, на 23 февруари бе съобщено за подозрение, че кметът на столичния район "Красно село" е платила на себе си и служители 1/3 от парите за възрастни с COVID-19.

На следващия ден Фандъкова изпрати одит в община "Красно село".

По-късно "Демократична България" свалиха доверието си към кмета на "Красно село".

След това ОПРЧР започна проверка в кметството в "Красно село".