ВАП се сезира след като на един от плажовете на "Русалка" искаха 6 лв. такса достъп. На нарушителя - търговско дружество, е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв.

Понастоящем ВАП е информирана от министъра, че е установено, че за моторни превозни средства достъпът е ограничен чрез бариера, като за същите се събира такса за ползване на паркинг.

За достигането до посочените морски плажове обаче се изисква заплащане на т. нар. "гривни" срещу 6 лв. за бройка и едва тогава гражданите се допускат към плажовете.

6 лв. такса искат от туристите за достъп до един от плажовете на "Русалка"

6 лв. такса искат от туристите за достъп до един от плажовете на "Русалка"

Парите се вземат за 1 от общо 6 плажа

В рамките на комплекса е поставена табела, от чийто текст се разбира, че срещу куверт на стойност 6 лв., на човек, на посетителите се предоставя ползването на цялата алейна инфраструктура на селището и ползването без допълнително заплащане на плажни принадлежности.

За извършената проверка длъжностните лица от министерството на туризма са съставили констативен протокол, към който е приложен снимков материал и касовия бон от заплатените такси за "гривни".