Агенцията по храните въвежда специален стикер за превоз на храни. Целта е да се контролира транспортирането на хранителни продукти, съобщи БНР. Правилата, по които агенцията ще издава стикерите, са регламентирани в наредба, публикувана за обществено обсъждане.

Стикерът ще се издава от съответната областна дирекция на агенцията и ще съдържа задължително текст "Транспортно средство за храни", логото на агенцията, регистрационен номер и букви "Ж" или "Х". Стикерите ще губят валидността си при промяна на собствеността на превозното средство и при заличаване на регистрацията му, пише още в проектонаредбата.

РЗИ, БАБХ и полицията тръгват на лов за нарушители в магазините в Бургас

РЗИ, БАБХ и полицията тръгват на лов за нарушители в магазините в Бургас

Масови проверки се извърват и в градския транспорт

Целта е да се сложи край на превозването на храни в неидентифицирани коли, бусове и камиони със съмнителна хигиена. Търговците ще плащат такса за задължителните стикери, но тя още не е определена.