Инспекторите на дирекция „Държавен ветеринарно-санитарен контрол" към Националната ветеринарномедицинска служба започват проверки в търговската мрежа в цялата страна за обозначаването на храните с растителни мазнини.

Проверките ще стартират от хипермаркетите и специализираните магазини за търговия с храни от животински произход.

До края на месец февруари беше срокът, в който търговците трябваше да отделят млечните продукти, които съдържат растителни мазнини от останалите продукти и те да бъдат ясно обозначени.

Целта на мярката е да се улеснят потребителите при избора на млечни продукти в търговската мрежа.

На базата на заповедта на генералния директор на НВМС д-р Йордан Войнов на търговците са издавани предписания за разделяне и обозначаване на продуктите с растителни мазнини.

При неспазване на предписанията Законът за ветеринарномедицинската дейност предвижда санкции в размер от 1000 до 3000 лева за юридически лица и еднолични търговци.

На търговеца се издава предписание за отстраняване на нередностите. При повторно нарушение санкциите са в размер от 3 000 до 10 000 лв.

Най-строгата мярка, предвидена в закона, е прекратяване на дейността на обекта до изпълнение на предписанието.