И днес в София паркирането на шестте буферни паркинги към станциите на метрото ще бъде безплатно във връзка с нивата на фините прахови частици, съобщи БНТ.

В последните дни се наблюдава намаление на фини прахови частици в сравнение с миналата седмица, варират от 35 до 80-100 мг на куб.м по отношение на средна денонощна концентрация. Основен източник за замърсяване е битовото отопление, посочи доц. Елена Христова от НИМХ.

Градове като Видин, Монтана, Пловдив са с по-мръсен въздух, те са на върха на скалите, не е София, в малки градчета, които се намират в дълбоки котловини, въздухът също е мръсен, но там няма уреди за изместване, каза още Боян Рашев, експерт по управление на околната среда.

В София въздухът ще се изчисти, когато започнем да използваме чисти енергии като електричество, газ, а не отопление на дърва и въглища, града не можем да преместим, подчерта Боян Рашев.

ЕК отново съди България заради мръсния въздух

ЕК отново съди България заради мръсния въздух

Страната ни вече беше осъдена през 2017 г.

Коминните филтри не са особено удачно решение, тези 4000 лв. могат да се инвестират много по-добре, тази мярка не е особено разумна, подчерта той.

Оттам призовават гражданите при отопление да използват суха дървесина и висококачествени въглища, а при възможност да преминат и на екологично отопление.

На 29 ноември, София бе обявена за трета в света по мръсен въздух.

Само 4 дни преди това столицата се нареди на 15-о място в света по мръсен въздух за деня.

На 2 декември отново бе отчетен мръсен въздух в столицата.

Отново мръсен въздух в София

Отново мръсен въздух в София

Извън столицата, в още три града има отчетени превишения на ФПЧ

Ден по-късно стана ясно, че ЕК отново съди България заради мръсния въздух. У нас се наблюдават някои от най-сериозните превишавания в ЕС както на годишните, така и на дневните пределно допустими стойности за фини прахови частици. Особено големи са превишаванията при дневните пределно допустими стойности — те са отбелязани в 90 дни годишно, което е над 2,5 пъти повече от разрешеното.

Замърсяването на въздуха остава най-сериозният екологичен и здравен проблем в Евросъюза. Счита се, че всяка година то предизвиква преждевременната смърт на около 400 000 души в ЕС. Замърсеният въздух причинява сериозни заболявания, като астма, сърдечносъдови проблеми и рак на белите дробове. Праховите частици са смес от твърди и течни частици, суспендирани във въздуха. Техен основен източник са емисиите от промишлеността, транспорта и домашното отопление, както и от селското стопанство.