Още едно зубърче се роди в Източните Родопи, съобщават от Фондация "По-диви Родопи".

То е мъжко и е родено на Деня на детето - 1 юни.

Това е второто животно, което се ражда на свобода на юг от Дунав от векове насам, след като през 2019 г. зубрите бяха освободени в дивата природа на Родопите.

От фндацията посочват, че след освобождаването им от адаптационната ограда през 2019 г. животните постепенно са започнали да заемат екологичната си ниша и да извършват сезонни миграции - есента и зимата прекарват в по-ниската част на "Студен кладенец", а през пролетта постепенно се качват към по-високите и трудно достъпни части на района.

Снимка 483059

Източник: По-диви Родопи

От 5 години зубри живеят в Източните Родопи

От 5 години зубри живеят в Източните Родопи

Стадото вече наброява 7 животни

Първите животни бяха докарани в Дивечовъден участък "Студен кладенец" през октомври 2013 г. от Германия, а през 2017 г. две млади животни, дарение от зоопарка в Зул, Германия, бяха присъединени към групата.

През 2015 г. се роди и първото от столетия зубърче в Родопите, а в следващите години двойката възрастни се сдоби с още три малки.

Възстановяването на зубрите в Родопите е съвместна инициатива на Национално ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България" и Фондация "По-диви Родопи" и е от част от дейностите по възстановяване на едрите диви тревопасни в Източните Родопи.

Снимка 483060

Източник: По-диви Родопи

Европейският бизон, както още е известен зубърът, е най-голямото тревопасно животно в Европа и ключов вид за отворените горски екосистеми. В древността е бил широко разпространен в Европа и на Балканите.

С развитието на цивилизацията, фрагментирането и унищожаването на местообитанията и прякото унищожаване на вида ареалът му на обитаване силно се стеснява и в началото на ХХ век изчезват и последните диви представители на вида в света.

От средата на ХХ век започват усилията за възстановяването на зубрите в природата от малкото запазени зоопаркови животни. Постепенно европейският бизон се завръща в дивата природа на Европа.