Вече пет години зубри обитават Източните Родопи. Възстановяването на популацията на европейските бизони в местността започна през ноември 2013 г. Тогава в района на язовир "Студен кладенец" в Източните Родопи бяха докарани първите пет зубъра от Германия. Въпреки първоначалните трудности те успешно се адаптираха, а през юли 2015 г. се роди и зубърче - първото от столетия в Родопите. През следващите три години двойката възрастни се сдоби с още две малки зубърчета. Това е доказателство, че животните се чувстват добре сред родопската природата.

През ноември 2017 г. броят на европейските бизони в Източните Родопи нарасна с още две животни. Така стадото достигна седем животни. Новите попълнения са дарени от германския зоопарк в Зул.

Два зубъра се адаптират в Студен кладенец

Два зубъра се адаптират в Студен кладенец

Европейските бизони са дарени от зоопарка в Зул, Германия

Първоначално се предвиждаше поетапно разширяване на оградата и събиране на животните. За изненада на eкспертите обаче младата женска се разгони едва на 14 месеца, въпреки че зубрите достигат полова зрялост чак след 2-3-годишна възраст. Мъжкият зубър в съседство Спиро усети разгонената женска и събори оградата, която ги разделяше. Така двете групи заживяха заедно по-рано от планираното и образуваха общо стадо, водено от най-опитната женска.

Зубрите са световно засташен вид, който е ключов за отворените горски екосистеми. Европейският бизон е един от символите на природозащитата в Европа. Неговата история е пример за това как само в рамките на сто години един вид може да бъде доведен до ръба на изчезването, но с много усилия може да бъде и възстановен.

Зубърчето Марина вече се разхожда из Източните Родопи

Зубърчето Марина вече се разхожда из Източните Родопи

Стадото край "Студен кладенец" вече е от седем животни

Зубърът е изчезнал от дивата природа в България още през Средновековието, а от началото на 20 век изчезва и в Европа. Благодарение на програма за връщане на отделни екземпляри в естествената им среда, популации на зубъра са възстановени в районите на Централна и Източна Европа, основно в Полша и Беларус. През шейсетте години на миналия век малко стадо зубри е заселено и в ловно стопанство Воден в Североизточна България.

Връщането на европейския бизон в Родопите е част от дейностите за възстановяване и опазване на дивата природа на Стария континент, които развива европейската мрежа "Rewilding Europe". Част от нея е и българската фондация "По-диви Родопи".