Ново зубърче се е родило в края на миналата седмица в Източните Родопи. Малкото е женско и е кръстено с името Марина.

С новото попълнение стадото на зубрите в района на язовир "Студен кладенец" става от седем броя животни, съобщават от фондация "По-диви Родопи".

Майката и бебето се чувстват добре, малката расте бързо и все по-уверено следва майка си. След раждането майката и малкото се крият основно в гората и рядко излизат на открито, но останалите животни почти не се отделят от тях и ги пазят.

Това е поредното зубърче, което се ражда в Родопите след столетия и дава надежда, че видът ще се завърне в района. Раждането тази година показва, че животите успешно се приспособяват към родопската природа.

Европейският бизон, както е известен още зубърът, е световно застрашен вид, ключов за отворените горски екосистеми и символ на възвръщането на дивата природа в Европа. Широко разпространен в миналото в цяла Европа, видът изчезва в дивата природа в началото на ХХ век поради ловуване и загубата на местообитания.
След мащабна селекция и програма за реинтродукция на отделни екземпляри, отглеждани в зоопаркове, диви популации на зубъра са били възстановени в първоначално в Централна и Източна Европа. Впоследствие зубрите се завръщат във все повече райони на Стария континент и в края на 2016 г. по данни на European Bison Pedigree Book има малко над 6500 зубри в целия свят.

Два зубъра се адаптират в Студен кладенец

Два зубъра се адаптират в Студен кладенец

Европейските бизони са дарени от зоопарка в Зул, Германия

За разпространението на зубрите на територията на България свидетелстват костни останки, открити в археологически обекти от Праисторията до Средновековието. През шейсетте години на миналия век малко стадо зубри е било заселено в Държавно ловно стопанство "Воден-Ири Хисар" в Североизточна България.

В Източни Родопи възстановяването на зубрите в района на "Студен кладенец" започна през 2013 г., когато първите животни бяха докарани от развъдни центрове в Германия. В края на 2017 г. стадото се увеличи с още две млади животни, дарени от зоопарка "Зул" в Германия.

Завръщането на зубрите в Родопите e съвместна инициатива на фондация По-диви Родопи и холандските организации АРК и Rewilding Europe със съдействието на Националното ловно-рибарско сдружение - Съюз на ловците и риболовците в България.