На гроздопроизводителите във винарската програма ще бъде на разположение мярка за бране "на зелено" в размер на 1 млн. лв. Това обяви земеделският министър Десислава Танева на брифинг в МС.

303 лева на декар ще може да получи всеки производител на грозде, ако реши да се възползва от тази възможност за подкрепа. До 5 юни в Изпълнителната агенция по лозята и виното ще могат да се подават заявления и след това да се провежда процедурата, каза земеделският министър.

Целта на мярката е, ако гроздопроизводителят прецени, че ще има натиск на пазара, да изкара по-малко количество, а другото да го обере на зелено и да получи 303 лева на декар, уточни Танева.

Държавата подпомага изкупвачите на череши

Държавата подпомага изкупвачите на череши

Очаква се компенсации от ЕС за производителите

Черешопроизводителите също ще бъдат подкрепени за реализацията на продукцията им на пазара. Отпуснат е 1 милион лева, които ще бъдат давани на оператори, които изкупуват череши. Заплащането ще бъде в рамките на 50 лева на тон, ако завишат изкупуваните от тях количества с 30% спрямо 2019 г.

България има много добре развит сектор - 10 000 хектара насаждения, 14 000 декара предстои да влязат, черешовият сектор е растящ в последните години и произвежда повече, отколкото ние национално потребяваме, обобщи земеделският министър.

В ход са разговорите по Програмата за развитие на селските райони.