Завърши ротацията на охранителната рота и на механизираната рота, включени в състава на ИСАФ.

Сто шестдесет и четири военнослужещи от втора механизирана рота и от втора охранителна рота, които изпълняваха задачи в операцията на НАТО в Афганистан, се завърнаха в София.

Военнослужещите приключват прегледите във Военномедицинска академия.

Личният състав на трета охранителна рота, трета механизирана рота и 10-ти механизиран взвод от българския контингент, включени в състава на ИСАФ, е пристъпил към изпълнение на поставените задачи.

Старши национален представител на българския военен контингент е полковник Николай Стоянов от Генералния щаб на Българската армия.