Жителите на Нова Загора излизат на протест, за да бранят 100 годишна жп гара. Националната компания "Железопътна инфраструктура" планира да разруши историческата сграда със съдействието на местната власт в Нова Загора.

"Ние гражданите поискахме от Националния институт за недвижимо културно наследство да обяви сградата за културна ценност. Кметът и Общинският съвет пропиляха месеци, в които можеха да защитят старата сграда - част от историята и паметта на новозагорци. Не го направиха", поясняват от гражданския комитет.

Нова Загора ще брани железопътната си гара

Нова Загора ще брани железопътната си гара

Планирано е разрушаване на историческата постройка

Жп гарата е построена през 1918 г. и е една от първите обществени сгради в община Нова Загора. Повече от 20 години държавната жп компания остави сградата да се руши. Вместо да празнуваме 100-годишен юбилей от създаването на емблематичната за града ни сграда, се налага да я защитаваме с живи вериги от разрушителите, негодуват те.

От гражданския комитет за спасяването на жп гарата, питат:

Защо Националната компания "Железопътна инфраструктура" остави сградата да се саморазрушава и да застрашава хората, които работят в нея или пътуват?

Защо разрушаването на сградата се представя за обновяване?

Защо кметът и Общинският съвет на Нова Загора не защитиха културното наследство на града ни?

Кой печели от това?

На протеста днес те ще настояват за:

  1. Да бъде отменен проектът за разрушаване на жп гарата - цялостно или частично.
  2. Съвместно с компетентните институции да се изготви проект за реставрация, който запазва напълно облика на сградата.
  3. Общинските власти да предприемат всички законови мерки, за спазване на законите в Република България и защита на обществения интерес.
  4. Министерството на транспорта, собственик на държавната компания "Железопътна инфраструктура", да започне незабавна проверка на действията и бездействията на НКЖИ във връзка с жп гарата в Нова Загора.
МК: Забавянето на реконструкцията на гара Нова Загора поставя в риск европроект

МК: Забавянето на реконструкцията на гара Нова Загора поставя в риск европроект

Сигурността на пътниците и качеството на железопътния транспорт е приоритет