Може би едно от най-благородните и истински добри неща, които човек би могъл да направи в живота си е, да си осинови дете. Зад подобна стъпка със сигурност се крият часове и дни на въпроси, притеснения, немалко страхове, но и много, много надежда за споделено щастие.

Именно заради всичко това би трябвало онова, което наричаме държава, да действа с пълната си подкрепа и да създаде условия, при които в този преломен момент условностите "преди" не са пречка, а периодът "след"- изпълнен единствено с опознаване и грижа за радостта, прекрачила нечий дом.

Хубавата новина е, че да осиновиш дете в България отдавна не е така трудно. Целият процес стана далеч по-улеснен, а мрачните разкази за изнудвания, искани подкупи и разчитане на добре сработената у нас система на "връзките" останаха в миналото. Или поне се надяваме да са. Лошата е, че едно скорошно решение на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) доказа, че процесът на осиновяване у нас все още има нужда от подобрение и че някои моменти, които биха улеснили родителите и биха им дали доза спокойствие, "куцат".

Какво постанови КЗД?

Антидискриминационният орган излезе с решение, в което постанови дискриминация по отношение на полагащия се отпуск при осиновяване. Проблемът произхожда от факта, че според Кодекса за социално осигуряване осиновителките се ползват с правата на биологичните майки, родили и отглеждащи децата си, но до навършване на съответната възраст на детето.

С други думи - когато жена роди дете в България тя има право на една година отпуск по майчинство в размер на 90% от дохода, върху който се е осигурявала и за който е плащала немалка част от възнаграждението си, и още една година отпуск, който от години е замразен на 340 лв. При жените, осиновили дете на възраст до 2 години, обаче отпускът се изчислява спрямо възрастта на детето.

Имайки предвид факта, че по закон изоставените деца се вписват в регистъра за осиновяване, ако не са потърсени от биологичните си родители шест месеца, и последващите административни и съдебни процедури, които също отнемат време, най-ранната възраст, на която малкият човек прекачва прага на новия си дом, е не по-рано от 8-9 месеца. Така ако имат късмета всичко да се случи бързо, осиновителките ще имат право на висоплатения си отпуск едва 2-3 месеца, след които ще трябва или да разчитат на други доходи или да се върнат на работа, защото с подобна сума, каквото се полага през втората година от майчинството у нас, деца се отглеждат на "магия".

Още по-големият законов парадокс произхожда от факта, че жените, осиновили дете на възраст между 2 и 5 години, имат право на 90% от заплата си за период от една година и се явяват "привилегировани" , което само по себе си също е абсурдно, когато говорим за осиновяване.

Пропуск

В този си вид законовата рамка доказва, че някой по някаква неясна причина е пропуснал да разгледа в подробности хипотезата на осиновяване на възраст между 1 и 2 години, с което на практика е ощетил жените, станали майки именно на деца на такава възраст. И въпреки че, мнозина ще кажат, че доходите не трябва и не бива да са ключов фактор при една така важна стъпка в живота на едно цяло семейство, редно е да си зададем въпроса дали именно в този момент, жените, решили се да дадат дом, възпитание и най-важното - обич на едно до вчера изоставено дете, заслужават да бъдат ощетявани по какъвто и да е било начин?

Или заслужават спокойствие и време, в което да общуват пълноценно с детето си, без притеснения, породени от материални грижи, поне доколкото това зависи от доскорошните им доходи?

От години организации като Българската асоциация "Осиновени и осиновители" -БАОО повдига въпросите, свързани с правата на осиновителите. Именно те първи съобщиха за решението на КЗД и настояха за реални стъпки към промяна на конкретните пропуски. Обнадеждващото в казуса е, че и с него се ангажира министерството на труда и социалната политика. Което всъщност е и негово задължение, поне с оглед на решението на КЗД, в което се постановява тримесечен срок, в който ведомството да излезе с предложения за законови промени.

В отговор до news.bg по темата от МТСП заявиха, че "Министерството на труда и социалната политика ще направи преглед на разпоредбите на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, на основание на които осиновителите ползват отпуск и обезщетение при осиновяване на дете, с оглед уреждане на техните права като отделна група лица. Целта е да не се допуска неравнопоставеност както между тях самите, така и между тях и биологичните родители".

Големият въпрос е кога те действително ще станат факт. А докато това се случи, остава да вярваме, че едно малко камъче няма да отклони никой от големия път да даде щастие и нов живот на едно дете, чиято съдба се решава повторно. За добро.