При сегашните икономически условия нито една валута не може да сложи край на превъзходството на зелените пари - нито юана, нито еврото, нито златото, пише френският икономически ежедневник Les Echos.

За да заобиколи санкциите срещу Иран и да отговори на унилатерализма на САЩ, германският министър на финансите неотдавна изтъкна възможността Европа да разполага със собствена платежна система, независима от глобалната финансова мрежат Swift, по която се осъществява по-голямата част от междубанковата комуникация. Тези забележки, които идват след подобни твърдения на френските власти, са изненадващи.

Първо, Европа сама се постави под финансовия контрол на САЩ, позволявайки де факто използването на данни от мрежата Swift след атентатите от 11 септември и подчинявайки се на изискванията на Вашингтон за контрол на финансовите потоци.

Европейците напълно интегрираха извънтериториалния характер на американското право, което се превърна в инструмент за икономическо господство, както се вижда във Франция чрез продажбата на енергийния отрасъл на Alstom, санкциите срещу BNP Paribas, аферата Alcatel-Lucent и др.

Световният ред

Развитието на автономна платежна система няма да промени нещата. Американската хегемония произтича преди всичко от върховенството на долара. Статутът на долара като основна резервна валута позволява на САЩ да моделират икономическия ред както на тях им е удобно, като им предлага влияние навън, повече гъвкавост във вътрешен план и добра устойчивост при финансови кризи.

Съединените щати имат способността да предоставят платежни средства на целия свят, без това да води до спад в тяхната валута, както това се случва с други страни при влошаването на чуждестранните им сметки. В това се заключава смисъла на известната формула "дефицит без сълзи".

Юанът?

В момента няма валута, която в краткосрочен план би могла да се конкурира с долара. Юанът? За да запази конкурентното си предимство в износа, Китай е принуден да обвърже валутата си със зелената банкнота и да продължи да купува активи, деноминирани в долари. Въпреки възобновяването на търговското напрежение и затягането на паричната политика на Фед, политиката на обменните курсове на китайските власти няма за цел да се промени съществено, докато икономиката остане зависима от износа и инвестиционните разходи. Китай остава заклещен в "доларов капан", който иронично допринася за доминирането на зелените пари.

Еврото?

Въпреки идеите на Франция при въвеждането на единната валута, еврото никога не е било проектирано да се превърне в съперник на долара. За да има истинска резервна валута, една страна трябва да е готова да предостави на света повече пари, отколкото е нужно, за да търгува с външния свят.

Тази гледна точка е в дълбоко противоречие с меркантилистката култура на германската буржоазия. По този начин немските парични власти решително се противопоставиха на интернационализацията на марката, все още предпочитайки да осъществяват политики на потисната инфлация (както през 1930г.) или на дефлация(от началото на финансовата криза). Този германски "Свръх-Аз" продължава да вдъхновява паричната политика на Европейската централна банка. Към това се добавя и несигурността по отношение на финансовата архитектура на еврозоната, която, лишена от Обществения трезор и Централната банка в качеството си на кредитор от последна инстанция, не вдъхва същото доверие като долара. След финансовата криза делът на еврото в резервите на централните банки е паднал и дори е по-нисък от сумата от европейските валути преди въвеждането на единната валута.

Златото?

Можем да съжаляваме за времето преди 1914 г., когато стриктният златен стандарт е осигурил естествена дисциплина в бюджетите, управлението на търговските баланси и в лихвените проценти. Но това би означавало, че модерните държави не приемат вече да се намесват в ценообразуването, икономическата политика, заетостта, социалната защита , с други думи - утопия ...

Ето защо европейците нямат много инструменти, за да отговорят на политиката на Тръмп. Впрочем наистина ли го искат? Америка е един от водещите експортни пазари на немската индустрия; страните от Източна Европа, по исторически причини, са по-ориентирани към Вашингтон, отколкото към Брюксел; политиките на свиване на инвестициите са натежали върху военните бюджети и правят Европа по-зависима от НАТО. Преимуществото на долара е установено за дълго време. При тези условия затягането на монетарната политика на САЩ ще има пълен ефект.

Когато сами сте си предписали лекарство, трябва да го преглътнете, колкото и горчиво да е то.

Превод: Петя Михайлова