В над 1100 дела срещу действия на недобросъвестните длъжници на КТБ участват синдиците.

Тяхната цел е спрат осуетяването на събирането на вземанията на "Корпоративна търговска банка" АД (в несъстоятелност) - КТБ АД.

Припомняме, миналата седмица синдиците на КТБ представиха анализ на длъжниците на банката, които са най-активни в опитите си да противодействат на насочените срещу тях действия по събиране на вземанията на КТБ АД (н) и пълен списък на некоректните длъжници на КТБ АД (н). 
Припомняме, по-рано днес от Спецпрокуратурата съобщиха, че са приключили с разследването по делото за фалита на КТБ и вече са започнали да предявяват обвинения срещу 18 души. 

Днес в прессъобщение синдиците заявяват, че към всеки актив на КТБ АД (н), за който е икономически обосновано да се предприемат законни действия по събирането му, са предприети, продължават и ще продължават да се предприемат всички възможни такива, за да бъде включен той в масата на несъстоятелността, която подлежи на разпределяне между кредиторите на банката.

Към края на януари 2017 г. синдиците на КТБ АД (н) и техни законни представители, защитаващи интересите на банката, участват в над 1100 дела, като този брой непрекъснато нараства.

Според вида на съдебното производство и общия материален интерес, за който се претендира делата са разпределени: пристъпване към изпълнение по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ), производства по несъстоятелност, заповедни производства по реда на чл.417 от ГПК, издадени изпълнителни листове и заповеди за незабавно изпълнение, образувани изпълнителни производства, обезпечителни производства срещу длъжници на банката и/или солидарни длъжници, искови производства (осъдителни искове срещу длъжници/солидарни длъжници, установителни искове по чл.422 от ГПК, отменителни искове срещу действия и сделки на длъжници в банката и други производства), искове срещу бивши администратори на банката, искове по чл.60а от ЗБН за връщане на имущество с произход от банката и оспорени прихващания.

Общата сума по горните производства е 15 116 708 лв.