14 партии не са подали финансовите си отчети за 2019 г., съобщават от Сметната палата.

Това са: ПП "Българска земеделска партия", ПП "Български съюз за директна демокрация", ПП "ВОТ-Консерватори", ПП "Гражданско обединение за реална демокрация (ГОРД)", ПП "Движение България на гражданите", ПП "Движение за европейска интеграция", ПП "Движение за равноправен обществен модел (ДРОМ)", ПП "Другата България", ПП "МИР", ПП "Национална алтернатива родове общност държава (НАРОД)", ПП "Нова алтернатива", ПП "Нова България", ПП "Политическа партия Отечество", ПП "Християндемократическа партия на България".

112 политически партии пък са подали годишните си финансови отчети според изискванията и в установения срок.

От Сметната палата уточняват, че 2 от неподалите отчети партии правят това нарушение за втора поредна година - ПП "ВОТ-Консерватори" и ПП "Другата България". За това ще бъде уведомена прокуратурата.

Освен това, отчетите на 3 партии - ПП "Новото време", ПП "ЩИТ" и ПП "Демократична гражданска инициатива", са подадени след законоустановения срок, но са спазени изискванията на ЗПП (чл. 34, ал. 5) относно формата, съдържанието и начина на представяне.

Съгласно ЗПП, ще бъдат глобени всички партии, които не са представили отчети, както и тези, чийто отчети са представени след законовия срок. Имуществената санкция е в размер от 5000 до 10 000 лв., допълват от Сметната палата.

Отчетите на партиите са публикувни на интернет страницата на Сметната палата на адрес: www.bulnao.government.bg:

Публикуван е и списък на партиите, които са получили държавна субсидия през 2019 година, съгласно чл. 34, ал. 6 от ЗПП.

Сметната палата започна ежегодния си одит на финансовата дейност, приходите, разходите и управлението на предоставеното имущество на политическите партии, които през предходната година са получавали държавна субсидия, ползвали предоставени им помещения - държавна или общинска собственост, и са участвали в избори.