17 години е продължило дело за измама в особено големи размери и накрая е прекратено по давност, съобщиха от Инспектората на ВСС. Юридическите инспектори са били сезирани от 188 заявления на граждани за бавно правосъдие в периода 1 октомври - 31 декември 2017 г.

Измамата е особено тежък случай - за платени, но неполучени жилища в Ямбол. Досъдебното производство е продължило около 15 години.

Делото е продължило общо 17 години, 7 месеца и 11 дни и е прекратено поради изтичане на абсолютната давност. Производството е сред основателните 44 заявления по наказателни дела.

Производството е за престъпление по чл. 211 вр. чл. 209, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс (НК) е започнало през декември 1999 г. и е приключило през август 2017 г. Тези 17 години, 7 месеца и 11 дни обхващат предварително производство и производство пред две съдебни инстанции.

В досъдебното производство, продължило около 15 години, са допуснати съществени забавяния. Те са причинени от действията на разследващите органи и прокурора.

187 хил. лв. изплаща правителството на пострадали от забавено правосъдие

187 хил. лв. изплаща правителството на пострадали от забавено правосъдие

Проверката и произнасянето по заявленията се извършват в 6-месечен срок

През първите три години на разследването са направени само част от необходимите действия по разследването - разпокъсано през 2001 и 2002 г. Това е причината да бъде отстранен разследващия следовател и да бъде определен нов. Делото двукратно се връща от прокурора на следователя за извършване на допълнителни действия по разследването.

В досъдебното производство са допуснати 7 периода с обща продължителност над 4 години, през които не са извършвани никакви действия по разследването.

Близо 170 000 лв. плащаме за забавено правосъдие

Близо 170 000 лв. плащаме за забавено правосъдие

Правителството одобри плащанията в бюджета на Министерство на правосъдието

От 2012 до 2016 г. районната прокуратурата в Ямбол 4 пъти е внасяла обвинителен акт в съда. Всеки път съдебните производства са били прекратени, тъй като обвинителният акт, с който делото е внасяно в съда, не е отговарял на всички изисквания на чл. 246 от Наказателно-процесуалния кодекс, и делото е връщано на прокурора. Това се е случило при първоинстанционното разглеждане на делото, включително и при разглеждането му след отмяна на постановена присъда от въззивния съд.

В съдебната фаза са допуснати кратки забавяния - продължили съответно 10 месеца и 11 месеца. Те не са били прекратени своевременно от съда на етапа на разпоредителното заседание, а едва в хода на съдебното следствие.

Заради всички нередности приключването на делото е забавено с 11 години. Производството е прекратено поради изтичане на абсолютната давност за наказателно преследване на повдигнатите обвинения.

Отчетът на Инспектората към ВСС за забавено правосъдие за периода 1 октомври - 31 декември 2017 г. може да се прочете на интернет страницата на ИВСС - http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16.