220 000 са образуваните дела в системата на частното съдебно изпълнение през 2018 г. От тях са приключени 165 000 дела. Събрани са 1,015 млрд. лв.

В сравнение с 2017 г. промените са в това, че делата на банките продължават да намаляват от 29 хил. на 22 хил. и вече представляват едва 10 процента от общия брой, както и тези в полза на търговци - от 129 хил. на 105 000.
Това стана ясно от думите на заместник председателя на Камарата на частните съдебни изпълнители Стоян Якимов пред БНР.

Частните съдебни изпълнители се занимават с едва 10 % от дълговете в страната. Хората да внимават какво подписват, съветва Якимов. След многобройните промени в законодателството в полза на длъжниците, в производствата при ЧСИ правата им са защитени, но с останалите 90% нещата не стоята така, уточни Якимов.

Граждани срещу произвола на ЧСИ пред Министерството на правосъдието

Граждани срещу произвола на ЧСИ пред Министерството на правосъдието

Протест: "Непознаването и неспазването на закона не е оправдание"

Най-често за събиране на своите вземания към частните съдебни изпълнители се обръщат държавни институции, общини и гражданите.

През 2018 г. в страната са образувани 20 хил. по-малко дела или намаление с 8 %, а събраната сума за първи път от 13 години намалява.

Сдружение помага на граждани при сблъсък с ЧСИ-та

Сдружение помага на граждани при сблъсък с ЧСИ-та

Изготвя индивидуални жалби до Европейската комисия

През 2018 г. в София са образувани 38 хил. дела по-малко или намаление с 43 % спрямо 2017 г., което се дължи на промените в ГПК относно подсъдността, делата вече се образуват там където е длъжникът, така той може по-лесно да защити правата си. Освен че делата намаляват, силно спада и материалният интерес по тях, като масовите вземания вече не са в хиляди, а в стотици левове. Продажбите на недвижими имоти също драстично намаляват - с 24 %. През 2017 са били 9200, а 7000 през 2018 г.

Съдят ЧСИ за кражба на над 320 хил. лв. в Шумен

Съдят ЧСИ за кражба на над 320 хил. лв. в Шумен

48-годишният частен съдебен изпълнител Асен е укрил и 66 630 лева данъци

Подадените жалби до Камарата на частните съдебни изпълнители намаляват от 654 през 2017 на 530 за 2018 г., като предвид разширените права на длъжниците да обжалват действията на ЧСИ пред съда, жалбите се увеличават от 4500 през 2017 г. на 4900 през 2018 г.

ЧСИ продава софийската зала "Универсиада"

ЧСИ продава софийската зала "Универсиада"

Оферти се събират до 12 август

Според анализа на промените в Граждански процесуалния кодекс и Закона за частното съдебно изпълнение от 2017 г. длъжниците вече са много добре защитени и масово упражняват правата си да оспорват оценки, да се позовават на несеквестируемост на доходи и имущество, да възразяват срещу прекомерност на обезпечителните мерки и на разноските по изпълнението, съответно да обжалват пред съда действията, които смятат, че са неправилни.