За членове на ВСС от съдийската квота са номинирани 27 кандидати, съобщиха от Висшия съдебен съвет.

Последните 7 предложения постъпиха в следобедните часове на 10 април, когато беше крайният срок за подаване на номинации. Номинираните са Атанаска Младенова Дишева - съдия във Върховния административен съд, Светлозар Георгиев Рачев - съдия в Административния съд в Габрово, Вера Цветкова Кънева - съдия в Софийския апелативен съд, Емил Иванов Дечев - съдия в Софийския градски съд, Калин Кирилов Баталски - съдия в Окръжния съд в Кюстендил, Райна Петрова Мартинова - съдия в Софийския районен съд, Владимир Григоров Вълков - съдия в СРС (командирован в СГС).

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допусна до участие в избора на членове на ВСС от своята квота следните кандидати: Мери Десюва Найденова - прокурор във Върховната административна прокуратура, Пламен Иванова Марков - прокурор в Апелативната специализирана прокуратура, Георги Стойков Кузманов - прокурор в Апелативната прокуратура в Бургас, Галина Христова Стоянова -заместник-апелативен прокурор на Апелативната прокуратура в София, Евгени Иванов Иванов - прокурор във Военно-апелативната прокуратура, Ясенка Димитрова Шигарминова - прокурор в Апелативната прокуратура в Пловдив, Даниела Илиева Машева - прокурор във Върховната касационна прокуратура, Пламен Василев Найденов - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжната прокуратура в Перник, Ивайло Стефанов Медаров -заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратурата в София, Борислав Боби Сарафов - заместник на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура.