29 души са получили помощ от Националната комисия за борба с трафика на хора през 2018 г., съобщиха от Комисията.

От тези 29 души 7 са деца. Те са получили подкрепа и специализирани услуги за подкрепа на жертви на трафик към Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ).

Подкрепата е осигурена в градовете София, Бургас и Варна през 2018 г.

За м.г. комисията е дала възможност за настаняване на възрастни и деца непосредствено след завръщането им в страната при случаи на трансграничен трафик или при необходимост в случаите на вътрешен трафик. Това е станало възможно с помощта на неправителствените организации Фондация "SOS - семейства в риск" и Асоциация "Деметра".

Според конкретните нужди, на лицата се предоставя хуманитарна, психологическа, социална, медицинска помощ. По информацията на Комисията им е предоставяно и правно консултиране.

В услугите се изпълняват реинтеграционни програми за жертвите на трафик. На 29-те жертви на трафик, стигнали до комисията, им е помогнато да изготвят личните си документи. На пълнолетните им е помогнато да намерят работа, както и да изкарат преквалификационни курсове и/или реинтегриране в образователната система.

Децата, младите жени и хората с по-ниска интернет култура са обект на трафик на хора

Децата, младите жени и хората с по-ниска интернет култура са обект на трафик на хора

Ако сте в беда в чужбина, потърсете полицията, дори да нямате документи, съветват от Комисията

През 2018 г. 10 души, преминали през услугите на програмата, са успешно интегрирани на пазара на труда. Две от жертвите са подготвени за кандидат-студентски изпити и към момента са студенти.

Повечето от жертвите на трафик на хора са жени. Те са въвлечени в трафика с цел сексуална експлоатация.

От средата на 2018 г. подкрепа получава и мъж, който в продължение на 17 години е трудово експлоатиран. В услугата му е предоставена здравна, психологическа и социална подкрепа. По време на престоя си в приюта мъжът започва и работа.

Почти всички обгрижени лица в приютите съдействат на разследващите за разкриване на престъплението. 13 души продължават да получават подкрепа в приютите към настоящия момент.

Отстраниха кмета на село Буковец за трафик на хора

Отстраниха кмета на село Буковец за трафик на хора

Димитър Петров е заловен с мигранти на границата през 2015 г.

През 2018 г. в Администрацията на Националната комисия за борба с трафика на хора са постъпили и 97 сигнала за 155 души, въвлечени в трафик на хора. От тях 130 лица от тях са формално и неформално идентифицирани като потърпевши от престъплението.

25 от случаите се отнасят до сходни престъпления, сред които нарушени трудови права, заплахи в Интернет, разпространение на порнографски материали, домашно насилие и др.

Борбата с трафика на хора е ежедневна

Борбата с трафика на хора е ежедневна

България да инициира мерки, обхващащи Балканите, обсъждат на форум в София