"Новите комуникационни технологии отварят много врати за трафикантите на хора. Ти можеш да ги затвориш!".

Това е мотото на тазгодишната национална кампания за противодействие на трафика на хора, която започна на 18 октомври - Европейския ден за борба с трафика на хора.

Тази година тя е насочена към уязвими групи от въвличане в трафик на хора чрез интернет. При сексуалната експлоатация и порнография особено уязвими са децата, младите жени, както и хората с по-ниска интернет култура и информираност.

"Ако сте в чужбина и сте в беда, незабавно се свържете с българското представителство в страната, в която се намирате. Потърсете помощ от полицията дори да нямате документи. Вие сте жертва на сериозно престъпление и полицията ще Ви окаже помощ. 
Призоваваме Ви да бъдете предпазливи", съветват от Националната комисия за борба с трафика на хора.

Зачестяват случаите, при които глобалната мрежа се ползва като средство за набиране на хора и трафик с цел сексуална и трудова експлоатация. Понякога целта е насилствен и фиктивен брак.

Разбиха група за трафик на хора, действала в Германия и Франция

Разбиха група за трафик на хора, действала в Германия и Франция

Пращали българки да проституират в Страсбург

Социалните мрежи и интернет страници нерядко се превръщат в средство за набиране на жертви. Някои от техните услуги с цел сексуална експлоатация често се рекламират онлайн.

През интернет се разпространяват порнографски материали, а на по-късен етап, пак през интернет се изнудват жертвите, фигуриращи в материалите.

Същевременно през интернет може да се противодейства на трафика на хора - и като превенция, и като инструмент на разследване.

Търсещите постоянна или сезонна работа в чужбина много често биват подмамени, информират от Комисията за противодействие на трафика на хора.

Предварителните договорки и обещания на работодателите често се разминават драстично с реалните условия на живот и труд.

Хората работят за минимално възнаграждение. Има случаи, в които работят без заплащане, документите им за самоличност биват отнети от работодател или трето лице, принудени са да заплащат нерегламентирани суми за това, че им е осигурена заетост.

Осъдиха двама за трафик на хора за просия

Осъдиха двама за трафик на хора за просия

Принуждавали ги да просят с бой

Често наетите не започват веднага работа и са заставени да изчакат, докато личните им средства свършват и задлъжнеят на работодателя, който им вменява допълнителни задължения за разходи.

Експертите по трафик на хора съветват желаещите за работа в чужбина да се информират обстойно за всяка една стъпка преди да вземат окончателно решение за заминаване в чужбина с цел работа.

Задължително трябва предварително да подпишете договор, който да регламентира условията на работа и времето, за което сте наети. Трябва да получите копие на договора на български език (или език, който разбирате), както и на официалния език за страната на работодателя. Не предоставяйте документите си за самоличност на никого, под никакъв предлог.

Като превантивна мярка от Агенцията съветват хората да имат предварителни контакти на организации в съответната страна, с които биха могли да се свържат при съмнения и притеснения относно работата си.

Предварителното проучване на агенцията-посредник и на работодателя е препоръчително.

Списък с лицензираните трудови посредници може да бъде открит на сайта на Агенцията по заетостта:

https://www.az.government.bg/intermediaries/

Българските работници трябва да знаят за законодателството, режима на пребиваване и работа за български граждани в страната, в която заминават.

Информация може да се получи и от Службите по трудовите и социалните въпроси (СТСВ) към дипломатическите ни мисии в европейските страни с най-големи български общности:

http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=266