България е държавата, която може да бъде инициатор в противодействието на престъплението трафик на хора. Това е мнението на заместник-министъра на правосъдието Николай Проданов, който взе участие в експертен форум, посветен на темата за системите и противодействието на трафика на хора в Югоизточна Европа.

Проданов обясни, че престъплението трафик на хора е едно социално зло, което нарушава основните човешки права и свободи. "Противодействието на организирана престъпност и в частност противодействие на престъплението трафик на хора е основен критерий, който е заложен в новоприетата Стратегия за надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС към държавните от Западните Балкани", отбеляза той.

По думите на Проданов органът, който се грижи тези практики да намалеят, е Националната комисия за борба срещу трафика на хора. През 2017 г. тя е удвоила своя капацитет срещу трафика на хора.

Заместник-министърът на външните работи Юрий Щерк подкрепи думите на Проданов и посочи, че днешният форум се провежда в момент, когато благодарение на Българското председателство на Съвета на ЕС, регионът на Балканите е в дневния ред на европейските институции.

Само 17 души, жертви на трафик, получават помощ

Само 17 души, жертви на трафик, получават помощ

Правителството прие Програмата за противодействие на трафик на хора

Щерк изтъкна, че по време на днешния форум ще се поставят много важни цели. Първата от тях е, че докладът, който ще изготви на днешната дискусия за противодействие на престъплението трафик на хора, трябва бъде представен на срещата на Националните докладчици в Брюксел.

Втората цел, според Щерк е, че този доклад има амбицията да осигури устойчивост между ЕС и Западните Балкани по линия на противодействието срещу трафика на хора.

Според него докладът трябва да даде и възможност на страните от Западните Балкани да участват в споделянето на добрите практики и конкретни резултати по отношение на противодействието на трафика на хора, което да послужи на държавите от Западните Балкани в присъединяването им към ЕС.

Заместник-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов коментира за news.bg, че мерките, които трябва да вземе България по отношение на противодействие на трафика на хора, са в това, че са приети всички законодателни и нормативни актове, но това е една ежедневна борба.

Българи и албанци изкарали 15 млн. долара от трафик на мигранти

Българи и албанци изкарали 15 млн. долара от трафик на мигранти

Действали са в Албания, България, Испания, Доминиканската Република и САЩ

Ципов посочи, че по отношение на дейността, която се осъществява от Министерство на вътрешните работи са налице съвместни екипи, които работят с представители на държавите членки на ЕС и всички европейски агенции. "В днешно време може да се говори най-вече за трудова експлоатация в различни държави членки на ЕС", констатира той.

Ципов увери българското общество, че престъплението трафик на хора винаги е било и ще бъде приоритет на Министерство на вътрешните работи и компетентните структури на ведомството винаги работят активно по всички такива сигнали.

Събитието е част от официалната програма на Българското председателство на Съвета на ЕС и се реализира с подкрепата на Международния център за развитие на миграционните политики (МЦРМП) във Виена и Фондация "Ханс Зайдел" България.

В събитието взеха участие още представители на Службата на Анти-трафик координатора на ЕС, Мрежата на Анти-трафик координаторите на Югоизточна Европа, Секретариатът на Съвета на Европа по изпълнение на Конвенцията за борба с трафика на хора, българските институции, дипломатическия корпус, партньорски, международни организации и представители на неправителствения сектор.