400 000 - 500 000 българи са заразени с хепатит С и В.

Това стана ясно по време на международен семинар на тема „Хепатит С - тихата епидемия", който бе проведен под ръководството на полския Институт за права на пациентите и здравно образование и научен комитет под ръководството на проф. Валдемар Халота.

Последното скринингово изследване по тази тема е правено преди около 10 години сред 10 000 българи и показва 1,4 % заболеваемост с хепатит С и 3,8 % - с хепатит В.

Според доц. Людмила Матева от МБАЛ „Св. Иван Рилски данните за разпространението на болестта в България са недостатъчни.

Участващите в срещата се обедниха около мнението, че ранното лечение на хепатит С е 42 пъти по-евтино от преодоляване на тежките последици от задълбочаването му.

Според Световната здравна организация над 170 милиона души по света са заразени с вируса на хепатит С, което представлява около 3 на сто от населението на земята. Болестта засяга милиони хора от Източна Европа и Евразия, въпреки че реалният брой на заразените е неизвестен.

В доклад на Европейския парламент се съобщава, че очакванията са за 200% нарастване на чернодробните заболявания в периода 2010-2015 година.

Участващите в срещата се обедниха около мнението, че ранното лечение на хепатит С е 42 пъти по-евтино от преодоляване на тежките последици от задълбочаването му.

По време на семинара стана още ясно, че хепатит С е една от водещите заразни болести, свързвани с бедността, редом с ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария, като броят на заразените с хепатит С е 4-5 пъти по-висок от броя на заразените със СПИН.

В 50-75% от случаите болестта причинява широк кръг от тежки чернодробни заболявания като чернодробна цироза, рак на черния дроб и др. Хепатит С се счита за основна причина за повечето чернодробни трансплантации.

По време на семинара бе представена Бяла книга за вируса на хепатит С в Централна и Източна Европа и страните от района на Евразия. Бялата книга е съставена от Центъра за изследване на европейски политики (CEPS) в сътрудничество с „Фармарк" (PharmARC) - компания, специализирана в областта на фармацевтичните изследвания.

В изследването е анализирана епидемиологията на Хепатит С, оценени са съответните дългосрочни социално-икономически последици за региона и пътищата за лечение и борба с това заболяване.